Hướng dẫn tham gia

Bước 1: Truy cập và đăng nhập vào website bằng tên và số điện thoại.

Bước 2: Click (chạm) vào cô gái xuất hiện trong giao diện website.

Bước 3: Một khung text hiện lên, nhập điều ước năm mới của bạn vào khung text và nhấn enter.

Bước 4: Cô gái sẽ giúp bạn treo điều ước lên cây mai, sau đó, một lá lộc may mắn ngẫu nhiên chứa phần quà tặng của bạn sẽ được mở ra.

Bước 5: Ban tổ chức sẽ liên hệ để xác nhận giải thưởng và trao phần quà tặng đến cho bạn.

Mời bạn điền thông tin để nhập điều ước

Hãy kể cho Khơ Thị nghe về điều ước của bạn